Kontakt oss

Håvar Wærnes

Prosjektleder

+47 93 44 92 41

hw@jevnmotion.as

Torstein Romulslie

Prosjektleder

+47 47 32 79 31

tr@jevnmotion.as

Paul Arne Nyborg

Automasjonsingeniør

+47 97 43 64 56

paul@jevnmotion.as

Helge Aanonli

Produksjonsleder

+47 95 10 26 23

helge@jevnmotion.as

Kontaktskjema for din henvendelse